Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie.

Algemene voorwaarden

Voorwaarden van dienstverlening Bleckmann België

Op alle werkzaamheden (door ons uitgevoerd laden, stuwen en lossen daaronder begrepen) van en rechtsverhoudingen met Bleckmann België zijn, met de hierna te noemen uitzondering, van toepassing de Algemene Logistieke Voorwaarden (ALV), gedeponeerd op 9 oktober 2015. Art. 2.4 ALV wordt doorgehaald.

Met betrekking tot transport van goederen verbinden wij ons niet als vervoerder of commissionair-vervoerder, maar uitsluitend als commissionair-expediteur. Op die werkzaamheden, alsmede op douane- en fiscale diensten, zijn van toepassing de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden, zoals gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2005 onder het nummer 0090237. Toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Algemene Logistieke Voorwaarden zijn hier beschikbaar en de Algemene Belgische Expeditievoorwaarden zijn hier beschikbaar.

Voor onze Algemene Inkoopvoorwaarden, klik hier.